• 14.04.2014
  • okdif
  • 2014

Na ovogodišnjem Postas kupu, na terenima Piliscsaba, nastupilo je četiri naših veterana. U kategoriji Ž 50 Irina Juhas je osvojila II mesto, Ljubica Bačanac u Ž60 – 7. mesto, Života Tasić u M55 – 10. mesto i Miodrag Isailović u M 65 – 13. mesto.